MATRIX

Ochrana osobních dat

Tato stránka je provozována a vlastněna společností L'ORÉAL Česká republika s.r.o. (L´Oreal). L´Oreal respektuje soukromí každé osoby, která navštíví stránku. Toto prohlášení popisuje informace, které na vás můžeme požadovat a také způsob, kterým můžeme použít dané informace. Také určuje, jak můžete zkontrolovat vaše informace, které ukládáme a jakým způsobem nám můžete dát pokyn k vymazání informací z našich složek.

Osobní informace

Když navštívíte určité oblasti naší Stránky, budeme vás žádat o vaše osobní informace. Budeme chtít znát Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Nebudeme shromažďovat žádné osobní informace bez vašeho souhlasu. V případech, kdy požadujeme vaše osobní informace v souvislosti s určitou propagační akcí (například, pokud nabízíme možnost vyhrát ceny či vzorky produktů zdarma), pokud nám tyto informace neposkytnete, nebudete se moci těchto akcí zůčastnit.

Využití vašich osobních údajů

Čas od času můžeme tyto osobní informace, které nám poskytnete, použít k účelům reklamy (například k vývoji nebo propagaci doplňkových produktů a služeb) nebo zasílání obchodních sdělení, s čímž vyjadřujete svůj souhlas, a můžeme sdílet informace, které nám poskytnete s ostatními, obezřetně vybranými společnostmi. Neustále vyvíjíme produkty a služby na základě informací a zpětné vazby, kterou získáme od návštěvníků Stránky a uživatelů našich služeb. O tyto informace se s vámi můžeme podělit. Pokud zákon neurčuje jinak, nebo pokud není jinak uvedeno v tomto prohlášení, nebudeme poskytovat informace o vás žádné třetí osobě bez vašeho svolení.

Ochrana dat

Společnost L´Oreal přijala opatření, aby zabránila ztrátě, zneužití nebo pozměnění informací, které nám poskytujete. Zástupci nebo smluvní strany společnosti L´Oreal, kteří mají přístup k vašim informacím, které nám poskytujete při poskytování služeb, jsou povinni střežit tyto informace jako důvěrné a není jim dovoleno je použít za jiným účelem, než k provedení služeb pro společnost L´Oreal. Pokud nám poskytnete své osobní údaje a budete požadovat jejich kopii, nebo pokud budete požadovat opravu některých faktických nepřesností v těchto informacích, nebo pokud budete chtít vymazat tuto informaci z našich záznamů, pak, prosím, kontaktujte nás písemně na adrese L'ORÉAL Čeká republika, s.r.o., Plzeňská 213/11, Praha 5, Česká republika, oddělení Digitálního marketingu. Budeme se snažit dodat, opravit, nebo vymazat informace o vás v našich natabázích.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že L'Oreal nebo jeho zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete (a) požádat L'Oreal nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo (b) požadovat, aby L'Oreal nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud Vaší žádosti nevyhovíme nebo s ní nebudete spokojeni, můžete se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

© L'Oreal Matrix - All Rights Reserved
provozovatel služby: monit s.r.o.
Privacy policy | Cookies